Ο καιρός της ζωής...

Ο καιρός της ζωής...

Ήγγικεν η ώρα μάτια μου. Η ώρα της σιωπής που τόσο καιρό ηχεί μέσ' στο κεφάλι σου. Πέρασαν διάφορα, διάφορες και επέστρεψα. Σε κοιτάζω...

6 Comments