Η πόλη κίτρινη...

...Δώσε το χέρι σου μόνο όταν με νιώσεις σύμμαχό σου... ...ο λόγος μου αδερφός μου και το χέρι μου αδερφός σου... Όταν ήμουν μικρός θυμάμ...

3 Comments