Αγαπημένη..

Αγαπημένη..

Σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Άλλαξαν οι εποχές και με πονά η εξέλιξή τους. Προτιμώ να γράφω με μολύβι αγαπημένη. Πόσο γλυκό κι αληθινό ...

12 Comments