Κάτι από ωάριο..

Σταμάτα να με σταυρώνεις. Ζω πίσω από τις λέξεις μου γιατί δε μπορώ ν' αντιμετωπίσω τις εναλλαγές των σκέψεών μου. Οι διαθέσεις μου αλλά...

5 Comments