Άγγελος..

Άγγελος..

Απέχεις χιλιόμετρα. Το φως όμως από τα μάτια σου σκίζει το σκοτάδι μου με βία. Με βία ηδονική. Θελκτικός καταναγκασμός. Λέξεις στη σειρά. Μ...

7 Comments